W sobotni poranek na Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym w Policach przy ul. Piaskowej 97 sportowe zmagania projektu "Puchar Europy - Transgraniczny Turniej Piłki Nożnej" rozpoczęły rozgrywki w kategorii - oldboje. Do rywalizacji stanęło 12 drużyn, wśród których najlepsi okazali się zawodnicy zespołu DRINK TEAM (I miejsce), Zakładów Chemicznych "Police" SA (II miejsce) oraz SIC Lazaro (III miejsce). Po trudach sportowych zmagań najlepszym strzelcem okazał Józef Rembisz (Sic Lazaro), wyróżniającym się zawodnikiem był Daniel Ziółkowski (Z.Ch. "Police" SA), a w bramce górował Marcin Nęcki (Z.Ch. "Police" SA). Drużynom oraz wyróżnionym piłkarzom wręczono puchary, statuetki oraz cenne nagrody.

28 kwietnia od godziny 11.00 sportowe rozgrywki w ramach "Europejskiego turnieju piłki nożnej" rozpoczęły dzieci z Polski i Niemiec. Wyczerpujące zawody wygrała drużyna reprezentantów z Klubu Piłkarskiego CHEMIK Police. Drugie miejsce zajęli piłkarze z Pasewalku, a trzecie drużyna trzebieskiego "Rybaka". Wśród graczy najlepszym zawodnikiem okazała się Selina Meitzner

z Pasewalku, a najwięcej bramek strzelił Jakub Modzelewski (KP Chemik Police). Za najlepszego bramkarza uznano Michała Żelechowicza (LKS Rybak), a zawodnikiem Fair Play został Marc Krüger (Granzow).

Projekt pn. "Puchar Europy-Transgraniczny Turniej Piłki Nożnej" jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A Euroregionu Pomerania)".